Sayı: 101 Bahar 2022
Editörden
Yıldız Deveci Bozkuş
XIX. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Ermeni Entelektüeller: Diran Kelekyan Örneği


Seyfi Yıldırım & Mirzahan Egamberdiyev
Taşnakçı Ermeni Levon İ. Mirzoyan’ın Kazakistan’daki Faaliyetleri (1933-1938)


Ümmühan Elçin Ertuğrul
2020 Azerbaycan-Ermenistan Ateşkesine Göre Yerinden Edilenlerin Dağlık Karabağ’a Geri Dönüşü


Mehlika Özlem Ultan & Didem Saygın
Avrupa Birliği-Rusya Enerji İlişkilerinde Azerbaycan Alternatifi


Feyzan Göher
Manas Destanı’nda Irçı Oğul ve Görevleri


Gökhan Yalçın
Bir XVIII. Yüzyıl Osmanlı/Türk Musikisi Yazılı Kaynağı: Akovalızâde Hâtem Efendi Edvârı


Gökhan Kartal
Enerji Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türk Dünyası Ülke Panelinden Kanıtlar


Esra Karakaş Kurt
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571-2017). Kıbrıs Türk Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını. Yay. Haz. İsmail Bozkurt ve Oğuz Karakartal. İlksan Matbaası, 2019.


Onur Alp Kayabaşı
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Dilek, İbrahim. Türk Mitoloji Sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları, 2021, 951 s.