Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571-2017). Kıbrıs Türk Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını. Yay. Haz. İsmail Bozkurt ve Oğuz Karakartal. İlksan Matbaası, 2019.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571-2017). Kıbrıs Türk Araştırma ve Tanıtma Projesi Yayını. Yay. Haz. İsmail Bozkurt ve Oğuz Karakartal. İlksan Matbaası, 2019.


Esra Karakaş Kurt


ÖZET
Kıbrıs adasında 1571’den bugüne varolan Kıbrıs Türkleri, Türkçe konuşup Türk diliyle masal, halk hikâyesi, fıkra, türkü, mani, ninni, ağıt, bilmece, tekerleme, atasözü, deyim ve diğer sözel ya da yazınsal değerlerle zengin bir edebiyat oluşturmuşlardır. Kimliğin, kültürün ve dilin yansıması olan bu edebiyat, binlerce yıllık Türk kültür tarihinin topluma bir armağanıdır. Bu armağanı tanıtıp incelenmesine olanak tanıyan Kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi (1571-2017), KIBATEK Vakfı Başkanı İsmail Bozkurt ile Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın proje yürütücülüğünü üstlendiği ve yayıma hazırladığı bir çalışmanın ürünüdür. Kitap, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın 450 yıllık envanterini sunmaktadır. Bu çalışmada Kıbrıs Türk kültür, tarih ve edebiyatını tanıtıp inceleyen beş ciltlik bir dönem külliyatını; yazılış amacı, alandaki yeri, içeriği bakımından ele alınıp tanıtılmaya çalışılmıştır.


ABSTRACT
In the island of Cyprus from 1571, the Turkish Cypriots spoke Turkish and created a rich literature with Turkish language, folk tales, anecdotes, riddles, tongue twisters, rhymes, rhymes, riddles, rhymes, idioms and other verbal or literary values. This useless identity along the way and language is a blessing for Turkish culture. It is the product of a product that Oğuz Karakartal undertook the project management and published. The book presents an inventory of 450 years of Turkish Cypriot Literature. In this study, Turkish Cypriots will introduce their history and literature, and a five-volume one-period corpus of culture; The purpose of writing, location, information will be taken from the information and will be tried to be introduced.


ANAHTAR KELİMELER: Kıbrıs Türk Edebiyatı, Türk kültürü, edebi türler.


KEYWORDS: Turkish Cypriot Literature, Turkish culture, literary genres.

[PDF]