Sayı: 100 Kış 2022
Editörden
Cengiz Buyar & Uğur Ünal
Contribution of Organization of Turkic States Members to World Heritage at a Time of Cultural Convergence from the Past to the Future


Seyfullah Yıldırım & Mehmet Topay
Perception of Turks and Common Ancestor in Kazakh Genealogy


Ordaly Kongyratbayev, Saulebek Rustemov, Bakytzhan Zhursunbayev & Seiilkhan Tokbolat
19. Yüzyılın Sonu ve 20. Yüzyılın Başlarında Osmanlı – Kazak İlişkilerinin Seyri ve Rusya’nın Karşı Tedbirleri


Akhmetova Ainur
Tursınhan Zakenoğlu’nun Mangitas (Bengütaş) Romanındaki “Mangilik El” (Ebedȋ Ülke) Kavramının Sanatsal Sunumu


Kamelya Tekne
Romanya’daki Türk-Tatar Toplumunun Matbuat Mirasından: Bora (Viscolul)


Pervane Memmedli
Pioneer of Southern Azerbaijan Children’s Literature: Samed Behrengi


Muharrem Tuna, Başak Özyurt, Ayşe Selin Dülger, Fatih Türkmen & Necmi Uyanık
Türk Dünyasında Turizmin Ülkeler Arası İş Birliği Temelli Geliştirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma


Salih Yılmaz
Land Swap Formula in the Nagorno- Karabakh Crisis Solution: Goble Plan and Lavrov Plan


Selcen Özyurt Ulutaş & Gaye Yavuzcan
Amerika’da Gönüllü Bir Osmanlı Elçisi General Lew Wallace


Alfına Sibgatullina
Krasnoyarsk Esirlerinin Sesi: Vâveylâ Gazetesi Dizini. Haz. Dr. Merve Üner, Post Yayınevi, 2021, 112 s.