Krasnoyarsk Esirlerinin Sesi: Vâveylâ Gazetesi Dizini. Haz. Dr. Merve Üner, Post Yayınevi, 2021, 112 s.


Krasnoyarsk Esirlerinin Sesi: Vâveylâ Gazetesi Dizini. Haz. Dr. Merve Üner, Post Yayınevi, 2021, 112 s.


Alfına Sibgatullina


ÖZET
Krasnoyarsk Esirlerinin Sesi: Vâveylâ Gazetesi Dizini. Haz. Dr. Merve Üner, Post Yayınevi, 2021, 112 s.


ABSTRACT
Krasnoyarsk Esirlerinin Sesi: Vâveylâ Gazetesi Dizini. Haz. Dr. Merve Üner, Post Yayınevi, 2021, 112 s.


ANAHTAR KELİMELER: I.Dünya Savaşı, Osmanlı esirler, Rusya Krasnoyarsk kampı, el yazısı gazete Vaveyla


KEYWORDS: World War I, Ottoman prisoners, Russia Krasnoyarsk camp, handwritten newspaper Vaveyla

[PDF]