Sayı: 83 Güz'17 Avrasya'nın Siyasal İktisadı Özel Sayısı


Editörden
Nevzat Şimşek , Hayal Ayça Şimşek & Zhengizkhan Zhanaltay
Analysis of Bilateral Trade Relations between Turkey and Russia Federation


Kemal Eyüboğlu
Türk Dünyasında Yer Alan Ülkelerin Makro Performanslarının Karşılaştırılması


Vugar Bayramov & Laman Orujova
Volatility, Diversification and Oil Shock in Resource-Rich Turkic Countries: Avenues for Recovery


Recep Kök, Ramazan Ekinci & A. Elif Ay Yalçınkaya
Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan-Kazakistan- Rusya ve Türkiye Örneği


Orhan Çoban, Nazan Şahbaz Kılınç & Efe Can Kılınç
Sanayi Sektöründe Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: OECD Ülkeleri Örneği


Raziiakhan Abdieva, Damira Baigonushova & Junus Ganiev
Geçiş Ülkelerinde Devlet Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Kırgızistan ve Tacikistan Örneği


Mehmet Akif Destek, İlyas Okumuş & Abdulmecit Yıldırım
Tarımsal Katma Değer Üzerinde Hollanda Hastalığı Etkileri: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan için Bulgular


Alparslan Nas
Branding and National Identity: The Analysis of “Turkey: Discover The Potential” Campaign


K. Batu Tunay
Yükselen Ekonomilerde Makro Ekonomik Dengesizliklerin Etkileşimi: Türk Cumhuriyetleri Örneği


Olcay Çolak & Naib Alakbarov
Does Foreign Direct Investments Contribute to Employment? Empirical Approach for The Commonwealth of Independent States


Ali Burak Darıcılı & Barış Özdal
Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Kapasitesini Oluşturan Enstrümanların Analizi


İslam Safa Kaya
Evaluation of Tanap Agreements in Terms of International Law and Expropriation Law


Mehmet Dikkaya & Bayram Veli Doyar
Causality Among Oil Prices, GDP and Exchange Rate: Evidence from Azerbaijan and Kazakhstan


Ali Balcı & Yıldırım Turan
Eleştirinin Sefaleti: Batı’dan 15 Temmuz Darbe Girişimini Okumak


Araz Aslanlı
Trans Hazar Enerji İş Birliğinin Türk Cumhuriyetleri Açısından Önemi


Mustafa Durmuş
Andreas Tietze (2017). Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati. Cilt 1-4. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları