TANAP Antlaşmalarının Uluslararası Hukuk ve Kamulaştırma Hukuku Açısından Değerlendirilmesi


Evaluation of Tanap Agreements in Terms of International Law and Expropriation Law


İslam Safa Kaya
[PDF]