Trans Hazar Enerji İş Birliğinin Türk Cumhuriyetleri Açısından Önemi


The Importance of the Trans-Caspian Energy Cooperation of the Turkish Republics


Araz Aslanlı
[PDF]