Sanayi Sektöründe Petrol Talebinin Fiyat ve Gelir Esneklikleri: OECD Ülkeleri Örneği


The Price and Income Elasticities of Oil Demand in the Industrial Sector: The Case of OECD Countries


Orhan Çoban, Nazan Şahbaz Kılınç & Efe Can Kılınç
[PDF]