Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan-Kazakistan- Rusya ve Türkiye Örneği


The Effect of Country Risk Components on Real Sector: The Case of Azerbaijan, Kazakhstan, Russia and Turkey


Recep Kök, Ramazan Ekinci & A. Elif Ay Yalçınkaya
[PDF]