Petrol Fiyatları, GSYİH ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik: Azerbaycan ve Kazakistan Örneği


Causality Among Oil Prices, GDP and Exchange Rate: Evidence from Azerbaijan and Kazakhstan


Mehmet Dikkaya & Bayram Veli Doyar
[PDF]