Sayı: 82 Yaz'17


Editörden
Elçin İbrahimov
Türkologiya Dergisi Geçmişten Günümüze


Cemile Kınacı
Ceditçi Kazak Aydını Mirjakıp Duvlatulı’nın (1885-1935) Balkıya (1922) Tiyatro Eserinde Kazaklarda Kadın Sorunu


Mahir Nakip & Aytaç Gökmen
An Empirical Survey of Consumer Ethnocentrism in Kazakhstan and the Preference of Consumers on Imported Products


Zuhra Altımışova
Kırgızistan’da Basmacı Hareketiyle İlgili Yeni Bilgiler (1925-1934)


Osman Horata
Türk Dünyası’nın Kültürel Ufukları: Tarihsel Bağlam İçinde Genel Bir Değerlendirme


Abdürreşit Celil Karluk
One of the Endangered Languages: Yellow Uyghur


Evgenia Kermeli
An Example of Polemic/Apologetic Literature in the Early Modern Ottoman Empire


Esme Özdaşlı
İsrail’in Yeni Çevre Stratejisinde Güney Kafkasya


Vügar Sultanzade
Türk Runik Alfabesindeki “Çift Ünsüz” İşaretleri Üzerine


Ömer Acar
Kırgız Türkçesinde Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelimeler


Özlem Oğuzhan
Re-Reading Nasreddin Hodja as an Opportunity for “Intercultural Contact”


Mustafa Çağhan Keskin
Osmanlı Sarayı’nda Bir Sırp Prenses: Mileva Olivera Lazarevic


Soner Sağlam
Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Mert ve Namert Tipi


Şermin Kalafat
Bir Sözlüksel Bilmece: Redhouse’un Kayıp Türkçe Sözlüğüne Ne Oldu?