Tehlike Altındaki Dil: Sarı Uygurca


One of the Endangered Languages: Yellow Uyghur


Abdürreşit Celil Karluk
[PDF]