Ceditçi Kazak Aydını Mirjakıp Duvlatulı’nın (1885-1935) Balkıya (1922) Tiyatro Eserinde Kazaklarda Kadın Sorunu


Kazakh Woman Problem in Jadid Kazakh Intellectual Mirjakıp Duvlatulı’s (1885- 1935) Play Balkıya (1922)


Cemile Kınacı
[PDF]