Kazakistan’da Tüketici Etnosentrizmi Üzerine Ampirik Bir İnceleme ve İthal Ürünler ile İlgili Tüketici Tercihi


An Empirical Survey of Consumer Ethnocentrism in Kazakhstan and the Preference of Consumers on Imported Products


Mahir Nakip & Aytaç Gökmen
[PDF]