Türk Runik Alfabesindeki “Çift Ünsüz” İşaretleri Üzerine


On “Dual Consonant” Symbols in Turkic Runic Alphabet


Vügar Sultanzade
[PDF]