Kırgız Türkçesinde Anlam Kaymasına Uğrayan Arapça Kelimeler


The Arabic Words Whose Meanings Have Changed in Kyrgyz Turkish


Ömer Acar
[PDF]