Sayı: 37 Bahar'06


Mehmet Aydın
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türkçe Üzerine Tartışmalar


Ahmet KARADOĞAN
Köktürk Yazıtları’ndaki “Türük oġuz begleri bodun eşidiñ” ve “Oġuzı yeme tarkınç ol temiş” Cümlelerinde Geçen oġuz Kelimesi Üzerine


Münevver TEKCAN
Hakîm Ata’nın Ahir Zaman Kitabı


Rıdvan ÖZTÜRK
Anadolu ve Kıbrıs Ağızlarında Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği: “Dulunmak”


Ahmet ŞİMŞEK
Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi


Sema ÖZHER
Beyaz Gemi Adlı Romandaki Yüce Birey Arketipi


Aşur ÖZDEMİR
“Köruğlı Men Bezergen” Destanındaki Özel Adlara Dair


Ahmet DOĞAN
Bireyleşim / Kemalat Sürecinde Kapalı ve Dar Mekânlar


İ.Pelin DÜNDAR & F. Belma GÜNERİ FIRLAR
İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi “Türkiye’deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”


Mustafa ÖNER
XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961)


Zühal ÇUBUKÇU & Mehmet GÜLTEKİN
İlköğretimde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Sosyal Beceriler


Bican ŞAHİN
Is Islam an Obstacle to Democratization in the Muslim World? The Debate of the Compatibility of Islam and Democracy Revisited


Şakir İBRAYEV
Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Hakkında