“Köruğlı Men Bezergen” Destanındaki Özel Adlara Dair


On The Proper Names in The Legend of Koroglı Men Bezergen


Aşur ÖZDEMİR
[PDF]