"İslam, Müslüman Dünyada Demokratikleşmenin Önünde Bir Engel midir İslam ve Demokrasinin Uyumu Tartışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi


Is Islam an Obstacle to Democratization in the Muslim World? The Debate of the Compatibility of Islam and Democracy Revisited


Bican ŞAHİN
[PDF]