XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961)


Ömir (1997), “Muhtar Evezov:Eğitimci Alim”, Bilig, 5. Tüymebayev Janseyit (1991), Kazak tili (grammatik anıktagış), Almatı. bilig


Mustafa ÖNER
[PDF]