Anadolu ve Kıbrıs Ağızlarında Bir Dilde Tekinsiz (Tabu) Örneği: “Dulunmak”


The Taboos in Language Example in The Anatolian and Cyprus Dialects: “Dulunmak”


Rıdvan ÖZTÜRK
[PDF]