İçsel Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi “Türkiye’deki Ulusal Basın İşletmelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”


Internal Marketing and Total Quality Management “A Research Which Related Evaluation of National Press Organizations in Turkey”


İ.Pelin DÜNDAR & F. Belma GÜNERİ FIRLAR
[PDF]