Sayı: 32 Kış'05


Bilig
2004 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 28-29-30-31)


Suna BAŞAK
Türk Sosyolojisinde Yapı Araştırmaları


Müge ELDEN
Glokal Reklam Kampanyalarında Yaratıcılığın Önemi


Nilüfer Özcan DEMİR, Aylin Görgün BARAN & Demet ULUSOY
Türkiye’de Ergenlerin Arkadaş-Akran Grupları İle İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Ankara Örneklemi


Mehtap YEŞİLORMAN
Do Family Lose Their Political Efficacy or Not? Revisiting Intergenerational Transmission of Party Identification


Ayşe DUVARCI
Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar


R. Bahar AKARPINAR
Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevi ve Rubâiyyat’ında “Meyve” ve “Üzüm” Sembolleri


Şayan ULUSAN ŞAHİN
Türk Kültüründe At Arabası (At Arabalarının Dili)


Ömer ÖZKAN
Eski Zağralı Bir Divan Şâiri: Handî ve Divançesi


Deniz KARAMAN
Şer’iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılda Ankara Damga Mukataası


Yunus AYATA
Yayın Değerlendirme / Review Hülya ARGUNŞAH, Bir Cumhuriyet Kadını Şükûfe Nihal, Akçağ Yayınevi, Ankara 2002, 382 s.


Bilig
2004 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 28-29-30-31)


Zahide İMER
Miladi Dönem Öncesi Orta Asya’da İpek