Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar


Supernatural Beings and Beliefs Concerning Them


Ayşe DUVARCI
[PDF]