Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin Mesnevi ve Rubâiyyat’ında “Meyve” ve “Üzüm” Sembolleri


“Fruit” and “Grape” Symbols in The Works of Mevlâna Celâleddin Rûmî


R. Bahar AKARPINAR
[PDF]