Türkiye’de Ergenlerin Arkadaş-Akran Grupları İle İlişkileri ve Sapmış Davranışlar: Ankara Örneklemi


Relations of Adolescents With Their Peer Groups-Friends in Ankara and Deviated Behaviors


Nilüfer Özcan DEMİR, Aylin Görgün BARAN & Demet ULUSOY
[PDF]