Şer’iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılda Ankara Damga Mukataası


The Ankara Damga Mukataası (Stamp Tax) in the 18th Century


Deniz KARAMAN
[PDF]