Türk Kültüründe At Arabası (At Arabalarının Dili)


Horse Carts in Turkish Culture (Language Of Horse Carts)


Şayan ULUSAN ŞAHİN
[PDF]