Sayı: 22 Yaz'02


Fatma Sabiha KUTLAR
Yayın Değerlendirme / Book Reviews LÂM'Î ÇELEBİ, Bir Bursa Efsanesi Münâzara-i Sultân-ı Bahâr BâŞehriyâr- ı Şitâ Hazırlayan: Sadettin Eğri, Kitabevi, İstanbul 2001, 412 sayfa ISBN: 975-7321-42-7.


Ahmet GÜRBÜZ
Yerel Kalkınma Stratejisi İçinde Turizm ve Safranbolu


Yakup ÇELİK
Tarih ve Tarihî Roman Arasındaki İlişki Tarihî Romanda Kişiler


Ali İhsan KOLCU
Cengiz Aytmatov'dan Bir Kıyamet Senaryosu: Kassandra Damgası


Turan KARATAŞ
Türk Edebiyatında ithaf Terimi Hakkında Bir Araştırma


Yusuf ÇETİNDAĞ
Eleştiri Terimleri Açısından Herat Mektebi Tezkirelerinin Anadolu Tezkirelerine Tesiri


Yaşar AYDEMİR
Türk Edebiyatında Kaside


Eli Şamil Hüseynoğlu
Ümumtürk Edabiyyatı Araşdırıcısı: Əmin Abid


Mustafa Uğurlu
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Türkmen Türkçesi Üzerine Yeni Araştırmalar


Emine YILMAZ
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Larry Clark, Turkmen Reference Grammar, Turcologica 34, yay. Lars Johanson, ISBN 3-447-04019-X, ISSN 0177-47-43, Wiesbaden 1998, xxvi+708 s.


Nurettin Demir
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Granes/ Alf / Hauge, Kjetil Rå / Süleymanoğlu, Hayriye 2002. A Dictionary of Turkisms in Bulgarian. Oslo: Novus Forlag. The Institute for Comparative Research in Human Culture. ISNB: (2-7099-348-4).


Suna Başak AVCILAR
Asya Tipi Üretim Tarzı'na Veda