Türk Edebiyatında Kaside


Kaside in Turkish Literature


Yaşar AYDEMİR
[PDF]