Türk Edebiyatında ithaf Terimi Hakkında Bir Araştırma


Analysis of the Term "Dedication" in Turkish Literature


Turan KARATAŞ
[PDF]