Yerel Kalkınma Stratejisi İçinde Turizm ve Safranbolu


Tourism and Safranbolu Model in the Strategy of Local Development


Ahmet GÜRBÜZ
[PDF]