Yayın Değerlendirme / Book Reviews Larry Clark, Turkmen Reference Grammar, Turcologica 34, yay. Lars Johanson, ISBN 3-447-04019-X, ISSN 0177-47-43, Wiesbaden 1998, xxvi+708 s.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews Larry Clark, Turkmen Reference Grammar, Turcologica 34, yay. Lars Johanson, ISBN 3-447-04019-X, ISSN 0177-47-43, Wiesbaden 1998, xxvi+708 s.


Emine YILMAZ
[PDF]