Sayı: 103 Güz 2022
Editörden
Mete Yusuf Ustabulut, Emrah Boylu & Umut Başar
Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Ivo Kirilov Ivanov & Murat Önsoy
From Integration to Assimilation and Forced Migration: An Evaluation of the Bulgarian Communist Party’s Turkish Minority Policy


Senem Atvur & Çağla Vural
Türkiye’s Climate Policies in the Context of Sustainable Security


Ata Mohamed Tabriz
Safevî Devleti’nden Sonra İran’da Siyasî İktidarların Meşruiyet Arayışları


Yasemin Türkkan Tunalı
Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları


Zeynep Yıldırım
Melgunov’a Göre 19. Yüzyılda İran’da Türkmen Boyları


Kayhan İnan
Code-Switching Pattern of Turkish- Russian Bilingual Ahıska Turks and Matrix Language Frame Model


Başak Kuzakçı
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Ötüken’den Kırım’a Türk Dünyası Kültür Tarihi / Turkish World Cultural History from Ötüken to Crimea. Ed. Ahmet Kanlıdere and İlyas Kemaloğlu, Ötüken Press, 2021.