Sayı: 80 Kış'17


Editörden
Fatih Akbay
Yayın Değerlendirme


Betül Gürer
Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i Ekseninde Tasavvufi Düşüncede İlahi Aşk


Alaattin Canbay & Zeki Nacakcı
Hoca Ahmet Yesevî Öğretisinin Türk Müzik Kültürüne Yansımaları


Ahmet Yıldırım
Hoca Ahmed Yesevî Düşüncesinin Kaynağı Olarak Hadis


Funda Toprak
İnsan-ı Kâmil’e Bakışlarıyla Yusuf Has Hacip ve Hoca Ahmed Yesevî


Cüneyt Akar & Ömer Özkan
Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig


Ali Taş Vd.
Kutadgu Bilig’de Stratejik Düşünmenin İzini Sürmek


Abdullah Mert
Kutadgu Bilig Nüshalarının Eskicillik Açısından Karşılaştırılması


Arzu Uğurlu Kara & Enver Aydoğan
Ahilikte Psikolojik Sermaye Davranışı


Ramazan Biçer & Osman Sezgin
Teo-Psikolojik Açıdan Matüridi’de İrade Özgürlüğü


Muhsin Macit
Şah İsmail Ahmet Paşa Divanı’nı Okudu mu?


Zhanat Kuanyshbayeva & Yerlan Zhiyenbayev
Ayqap Dergisi ve Mağcan Cumabayev’in Şiirleri Örneğinde 20. Yüzyıl Başında Kazak Edebî Dilinde Kullanılan Kitabi Unsurlar


Aida Kasieva
The Jew’s Harp Music Impact on American and Kyrgyz as Representation of their Cultural Identity


Saadet Çetin
Yayın Değerlendirme


İbrahim Kalın
Hoca Ahmed Yesevî, Hüküm ve Hikmet