Ağız Komuzu’nun Kültürel Kimliğin Sembolü Olarak Amerikan ve Kırgız Kültürüne Olan Etkisi


The Jew’s Harp Music Impact on American and Kyrgyz as Representation of their Cultural Identity


Aida Kasieva
[PDF]