Kutadgu Bilig Nüshalarının Eskicillik Açısından Karşılaştırılması


The Comparison of Kutadgu Bilig Copies in Terms of Archaism


Abdullah Mert
[PDF]