Ayqap Dergisi ve Mağcan Cumabayev’in Şiirleri Örneğinde 20. Yüzyıl Başında Kazak Edebî Dilinde Kullanılan Kitabi Unsurlar


Literary Elements in Kazakh Literary Language in Early 20th Century within the Context of Ayqap Journal and Mağjan Jumabayev’s Poetry


Zhanat Kuanyshbayeva & Yerlan Zhiyenbayev
[PDF]