Hoca Ahmet Yesevî Öğretisinin Türk Müzik Kültürüne Yansımaları


Reflections of the Doctrine of Hoca Ahmet Yesevi in Turkish Music Culture


Alaattin Canbay & Zeki Nacakcı
[PDF]