Sayı: 76 Kış'16


Editörden
Ömür Tibet
Yayın Değerlendirme


Mustafa S. Kaçalin
Yayın Değerlendirme


Gürer Gülsevin
11.Yüzyılda Hangi Oğuz Diyalektleri Vardı?


Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
Political Economy of the Democrat Party: A Dual Employment of Theory and Practice


Giray Fidan
The Turk Travelogue: Kang Youwei’s Journey to the Ottoman Empire


Mehmet Çınar & Sema Ay
Validity of Balanced Growth: Evidence from Turkey


Hasan Ali Karasar
The Early Turkestani Émigré Struggle and Turkestanism: Nation – Imagining in Emigration: 1925-1940


Roza Abdıkulova
1916 Türkistan İsyanı’nın Kırgız Edebiyatına Yansıması: Ürkün


Yaşar Demir
Birinci Dünya Savaşı’nın Müslüman Esirleri: Alman Kamplarında Tutulan Müslüman Esirler ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu


Gulzhaukhar Kokebayeva
The Place of Turkestan in the Foreign Political Strategy of Germany in the First Half of the 20th Century


İhsan Çomak
Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi ve Burada Okuyan Türk Öğrenciler Hakkında Bir Rapor


Zübeyde Güneş Yağcı
Kuzey Kafkasya’nın Uluslararası Lideri: Sefer Zaniko


Gamze Öksüz & Fatih Yapıcı
Nestor İskender ve İstanbul’un Türkler Tarafından Alınış Hikâyesi


Evren Balta & Süheyla Demir
Tarih, Kimlik ve Dış Politika: Rusya Federasyonu Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı