Demokrat Partinin Ekonomi Politikası: Kuram ve Uygulamanın İkircikli Yapısı


Political Economy of the Democrat Party: A Dual Employment of Theory and Practice


Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
[PDF]