11.Yüzyılda Hangi Oğuz Diyalektleri Vardı?


What Kind of Oghuz Dialects Were Spoken in the 11th Century?


Gürer Gülsevin
[PDF]