Tarih, Kimlik ve Dış Politika: Rusya Federasyonu Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı-Türk İmajı


History, Identity and Foreign Policy: Ottoman-Turkish Image in the Current History Textbooks of the Russian Federation


Evren Balta & Süheyla Demir
[PDF]