XX. Yüzyılın İlk Döneminde Almanya’nın Dış Politik Stratejisinde Türkistan


The Place of Turkestan in the Foreign Political Strategy of Germany in the First Half of the 20th Century


Gulzhaukhar Kokebayeva
[PDF]