Sayı: 70 Yaz'14 / DIŞ TÜRKLER ÖZEL SAYISI


ISSN: 1301-0549 

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 25.07.2014

 

Editörden
Kutlay YAĞMUR
Sunuş


Orhan Ağırdağ, Kathelijne Jordens & Mieke Van Houtte
Speaking Turkish in Belgian Primary Schools: Teacher Beliefs versus Effective Consequences


Mehmet Ali Akıncı
Fransa’daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları


N. Feyza Altınkamış & Orhan Ağırdağ
Determinants of Language Use and Attitudes among Turkish Speakers in Flanders: A Focus on Generational Difference


Nurhan BAŞ
Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine


Gülcan ÇOLAK BOSTANCI
Amerika’daki Birinci ve İkinci Kuşak Türklerin Dil Tercihleri, Sürdürümleri, Tutumları ve Etnik Dilsel Canlılıkları


Nursel ELMAS
Kosovalı Türkler: Dilleri ve Kültürleri


Işıl ERDUYAN
Competing Discourses in the Classroom: Turkish Instruction in Berlin


Eija KUYUMCU
İkidilli Dil Kullanımı Üzerine Bir Vaka Çalışması: Bir Çocuğun İsveççe ve Türkçe Okuma-Yazma ve Söylev Alışkanlıkları


Bahar OTCU-GRILLMAN
Turkish Language Teaching in the US: Challenges, Opportunities, Sense of Belonging and Identities


Kutlay YAĞMUR
Intergenerational Differences in Acculturation Orientations of Turkish Speakers in Australia


Kadir YALINKILIÇ
Kırcaali Örneğinden Hareketle Bulgaristan’da Türkçenin Etnikdilsel Canlılığı


Kadir YALINKILIÇ & Kutlay YAĞMUR
Batı Trakya Türklerinin Anadillerine ve Kültürlerine Karşı Tutumları


Figen GÜNER DİLEK
Yayın Değerlendirme