Kırcaali Örneğinden Hareketle Bulgaristan’da Türkçenin Etnikdilsel Canlılığı


The Ethnolinguistic Vitality of Turkish in Bulgaria Based on the Kardzhali Sample


Kadir YALINKILIÇ

DOI :  [PDF]