Amerika’daki Birinci ve İkinci Kuşak Türklerin Dil Tercihleri, Sürdürümleri, Tutumları ve Etnik Dilsel Canlılıkları


Language Choice, Maintenance, and Ethnolinguistic Vitality of First and Second Generation Turkish Speakers in the United States


Gülcan ÇOLAK BOSTANCI

DOI :  [PDF]