Sayı: 68 Kış'14


Bilig
2013 YAZAR ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 64-65-66-67)


Ahmet Balcı
Çocuklara Kıraat Dergisi


Mine Baran
Pamir Yaylası’ndan Ulupamir Köyü’ne: Kırgızlarda Sosyo-Kültürel Yaşam ve Mekânın Dili


Günseli Bayraktutan, Mutlu Binark, Tuğrul Çomu, Burak Doğu, Gözde İslamoğlu & Aslı Telli Aydemir
Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı


Kerim Demirci
Pro-formlar: Zamirler Temsil İşlevinde Yalnız mı?


Cafer Gariper
Necip Fazıl’da ve Ahmet Hâşim’de Başın Aykırılığı ve Horlanışı


Cihat Göktepe & Tuba Ünlü Bilgiç
İngiliz Güvenlik ve Dış Politikasında Kıbrıs (1945-1974)


Seyfullah Kara
Selçuklu Türkiye’sinde Eğlence Türü Olarak Bezm ve Musiki


Hülya Pilancı
7-9 Yaş Arasındaki Türk Çocuklarında Kelime Çağrışımını Etkileyen Sosyoekonomik Değişkenler


Hüseyin Şimşek
Osmanlı Devletinde Özel Okullar ve İlk Türk Özel Okulunun Tarihçesine Dair Yeni Bilgiler


Haziretali Tursun & Dânâ Moldabaeva
Enver Paşa’nın Orta Asya’daki Milli Mücadeleye Verdiği Desteğin Moskova Arşivlerinde Belgelenmesi


Hacer Topaktaş
Osmanlı-Lehistan-Kırım Üçgeninde Diplomasi: Şah Mirza’nın Varşova Temsilciliği (1746-1747)


Özen Yaylagül
Eski Uygur Türkçesi ve Batı Orta Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki Fiiller


Süer Eker
Yayın Değerlendirme / Book Reviews Lars Johanson (2002). Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler. çev. N. Demir ve E. Yılmaz. Ankara: Grafiker Yayınları


Bilig
2013 MAKALE ADI DİZİNİ KIŞ-BAHAR-YAZ-GÜZ (SAYILAR: 64-65-66-67)


Kubilay Aktulum
Tahsin Yücel’in Yalan Adlı Romanında Yazınsal Bir İzlek Olarak Aşırmacının Portresi