Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı


Social Media in Political Communication and the Use of Twitter in the 2011 General Elections in Turkey


Günseli Bayraktutan, Mutlu Binark, Tuğrul Çomu, Burak Doğu, Gözde İslamoğlu & Aslı Telli Aydemir
[PDF]