Tahsin Yücel’in Yalan Adlı Romanında Yazınsal Bir İzlek Olarak Aşırmacının Portresi


A Portrait of the Plagiarist as a Literary Theme in Tahsin Yücel’s Yalan


Kubilay Aktulum
[PDF]